האקדמיה הצעירה להנדסת חלל

מאיה גליקמן-פריינטא, מהנדסת חלל ולוויינים

הפעל סרגל נגישות